Hírek, események

Márkusz László doktori védése


2022. október 11-én, kedden került sor Márkusz László doktori disszertációjának (A szerb és az albán nacionalizmus küzdelme Koszovóban, 1878–2018) nyilvános védésére, amelyet a bizottság a maximális pontszámra (100%, summa cum laude) értékelt.
A felkért bírálók (Tálas Péter CSc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa, az NKE Stratégiai Védelmi Intézetének vezetője; és Mészáros Andor PhD, az ELTE BTK Kelet-, Közép-Európa Története és Történeti Ruszisztika Tanszékének habilitált egyetemi docense) méltatták a dolgozat tudományos eredményeit, kiemelve a szerb és az albán nacionalizmus részletes vizsgálatát, valamint a nacionalizmuselmélet iskoláinak és a szerb, illetve az albán nemzet- és államépítés folyamatának alapos bemutatását. 
Témavezetői nyilatkozatában Juhász József DSc aláhúzta, hogy a doktorjelölt  kutatóként és diplomataként már a doktori tanulmányai előtt igen alapos és sokoldalú ismeretekkel rendelkezett a nyugat-balkáni térségről, s azon belül a szerb-koszovói viszonyról. 
Márkusz László 1997-től öt évig diplomataként szolgált Magyarország szarajevói nagykövetségén. Öt évig az Európai Unió Tanácsában dolgozott nemzeti szakértőként, majd négy évig Brüsszelben (2005–2008), és egy évig Grúziában/Georgiában (2009). Öt évig Magyarország nagykövete volt Pristinában (2015–2020). Több alkalommal egyetemi kurzusokon tanított a Nyugat-Balkán témájában az ELTE Állam és Jogtudományi Karán, az ELTE Bölcsészettudományi Karán, illetve a Zsigmond Király Főiskolán. 2020 óta a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója. 2022 júniusában, a Ludovika Egyetemi Kiadó gondozásában jelent meg eddigi leghosszabb monográfiája, amelynek címe: Koszovó története Dardániától a brüsszeli dialógusig.
Mészáros Andor PhD és Tálas Péter CSc opponensek ismertetik a bírálatot.
Márkusz László reagál az opponensi véleményekre és a nyilvános vita kérdéseire.

Juhász József előadásai a Kutatók Éjszakáján 

A 2022. szeptember 30-án az ELTE BTK-n is megrendezett "Kutatók Éjszakája" programsorozat keretében Juhász József két előadást is tartott.  A "Kik voltak? Mit akartak? – Politikusportrék a 20. századi délkelet-európai történelemből" c. előadás keretében Dimitrov, Gyilasz, Sztambolijszki és Tito pályafutását tekintette át, akik  a hazai szerepük mellett nemzetközileg is fontos alakjai voltak a modern délkelet-európai történelemnek. 
Második előadásában pedig, amely a "Ruszisztikai Kutatók Éjszakája" alprogramba illeszkedett,  a JSZSZK utolsó kormányfőjének, „a jugoszláv Gorbacsov”-nak is nevezett Ante Marković politikai pályájáról osztott meg érdekes, kevésbé ismert részleteket.