Balkanisztika mesterszak


Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történeti Intézet  
–    
Kelet-, Közép-Európa Története és Történeti Ruszisztikai Tanszék


Az ELTE BTK Kelet-, Közép-Európa Története és Történeti Ruszisztikai Tanszéke az idén is várja a jelentkezőket a Balkán-tanulmányok mesterszakra.
Jelentkezési határidő: 2023. február 15.


Bemutatkozás  – Balkanisztika az ELTE-n 
 

Az ELTE Bölcsészettudományi Karának Történeti Intézete, együttműködve a BTK délkelet-európai nyelveket és kultúrákat oktató filológiai tanszékeivel, a 2017–18-as tanévben indította el a Balkán-tanulmányok mesterszakos képzést.

A szak interdiszciplináris jellegű, tematikája jelencentrikus és átfogja a délkelet-európai térség egészét, ugyanakkor az oktatás fókuszában a magyar szempontból legfontosabb országok (Horvátország, Szerbia, Románia) állnak. A képzés során a hallgatók megismerik a régió történetét, mai helyzetét (különös tekintettel a nemzetközi kontextusokra és a politikai rendszerekre), valamint Magyarországgal való kapcsolatrendszerét. Ezáltal képessé válnak a térséggel kapcsolatos önálló kutató- és oktatómunka megkezdésére, de gyakorlatias szakértői ismereteket is szereznek, amelyek birtokában képesek az államigazgatásban és a versenyszférában is elhelyezkedni.

A szak szorgalmazza, hogy hallgatói az ún. világnyelvek (elsősorban az angol) mellett megismerkedjenek a térség nyelveivel, és közülük legalább kettőn kommunikálni tudjanak. A program arra is törekszik, hogy a hallgatók eltölthessenek egy szemesztert a térség valamelyik egyetemén, illetve olyan külföldi egyetemen, amelynek oktatási programjában szerepel Délkelet-Európa, valamint hogy szakmai tapasztalatra tegyenek szert a térséggel foglalkozó intézményeknél (4-8 hetes szakmai gyakorlat a külügyminisztériumban, kutatóintézetekben, délkelet-európai magyar kulturális központokban, kisebbségi önkormányzatoknál).